Směnový vedoucí údržby

Amazon je mezinárodní společnost působící v oblasti internetového obchodu se sídlem ve Spojených státech amerických, Seattle, Washington. Usilujeme o to, abychom se stali největším on-line prodejcem ve světě.

POPIS:
Ve společnosti Amazon hledáme zkušeného Směnového mistra údržby, který se připojí k našemu týmu v jednom z našich vysoce automatizovaných a dynamických logistických center.

NÁPLŇ PRÁCE:
Směnový vedoucí údržby se zaměřuje na zajištění dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, včasné provádění preventivní údržby ve vysokém standardu a poskytování vysoké míry dostupnosti technického vybavení díky neustálému zlepšování.

POVINNOSTI:
· jít příkladem v dodržování osvědčených postupů v oblasti zdraví a bezpečnosti a sledovat své okolí s cílem zajistit, aby následovalo jeho příkladu,
· pracovat jako praktik a prokazovat úroveň technických znalostí,
· koučovat a mentorovat techniky dané směny,
· poskytovat podporu přímému nadřízenému a za jeho nepřítomnosti dohlížet na směnu,
· poskytovat našim interním zákazníkům vysokou úroveň dostupnosti technického vybavení,
· podporovat nepřetržité zlepšování systémů standardním způsobem napříč EU,
· rozvíjet a udržovat dobré pracovní vztahy napříč všemi úrovněmi organizace.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE:
· ovládat dovednosti jak v elektrotechnických, tak strojírenských disciplínách, a to alespoň s pětiletou praxí v oblasti automatizace nebo komplexních prostředí s vybavením na manipulaci s materiálem,
· solidní základní znalost řídicích systémů na bázi PLC,
· zkušenosti s využíváním CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) pro plánování aktivní údržby a zaznamenávání reaktivních úkolů,
· porozumění OEE a výkonové metrice vybavení,
· znalost požadavků plynoucích z platných zákonů,
· zkušenosti s mentorováním a rozvojem týmu techniků,
· zkušenosti s řízením dodavatelů,
· schopnost řešit problémy pod vysokých tlakem,
· schopnost komunikovat (písemně a verbálně) v angličtině a v místním jazyce na úrovni CEFR B2 nebo vyšší,
· schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

UPŘEDNOSTŇOVANÁ KVALIFIKACE:

· prokazatelná schopnost dohledu nad ostatními v týmu a jejich ovlivňování,
· prokazatelná schopnost zvládat více úkolů najednou, stanovovat priority v množství různých projektů a pracovních úkolů,
· zkušenosti s řízením více dodavatelů,

Budeme se těšit se na tvou přihlášku, pokud možno v angličtině.
Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.

Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Nepřejete-li si jinak, zasláním životopisu povolujete náborové společnosti Amazon uchovat vaše osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti vašich údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.
Pokud chcete, abychom smazali vaše osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat náborovou společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez vašeho souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžete být vyzváni náborovou společností Amazon, abyste ověřili své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.