Směnový mistr údržby (m/f)

Amazon je mezinárodní společnost působící v oblasti internetového obchodu se sídlem ve Spojených státech amerických, Seattle, Washington. Usilujeme o to, abychom se stali největším on-line prodejcem ve světě.

Ve společnosti Amazon hledáme zkušeného Směnového mistra údržby, který se připojí k našemu týmu v jednom z našich vysoce automatizovaných a dynamických logistických center.

NÁPLŇ PRÁCE:

Směnový mistr údržby se zaměřuje na zajištění dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, včasné provádění preventivní údržby ve vysokém standardu a poskytování vysoké míry dostupnosti technického vybavení díky neustálému zlepšování.

POVINNOSTI:

 • jít příkladem v dodržování osvědčených postupů v oblasti zdraví a bezpečnosti a sledovat své okolí s cílem zajistit, aby následovalo jeho příkladu,
 • pracovat jako praktik a prokazovat úroveň technických znalostí,
 • koučovat a mentorovat techniky dané směny,
 • poskytovat podporu přímému nadřízenému a za jeho nepřítomnosti dohlížet na směnu,
 • poskytovat našim interním zákazníkům vysokou úroveň dostupnosti technického vybavení,
 • podporovat nepřetržité zlepšování systémů standardním způsobem napříč EU,
 • rozvíjet a udržovat dobré pracovní vztahy napříč všemi úrovněmi organizace.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE

 • ovládat dovednosti jak v elektrotechnických, tak strojírenských disciplínách, a to alespoň s pětiletou praxí v oblasti automatizace nebo komplexních prostředí s vybavením na manipulaci s materiálem,
 • solidní základní znalost řídicích systémů na bázi PLC,
 • zkušenosti s využíváním CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) pro plánování aktivní údržby a zaznamenávání reaktivních úkolů,
 • porozumění OEE a výkonové metrice vybavení,
 • znalost požadavků plynoucích z platných zákonů,
 • zkušenosti s mentorováním a rozvojem týmu techniků,
 • zkušenosti s řízením dodavatelů,
 • schopnost řešit problémy pod vysokých tlakem,
 • schopnost komunikovat (písemně a verbálně) v angličtině a v místním jazyce na úrovni CEFR B2 nebo vyšší,
 • schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

UPŘEDNOSTŇOVANÁ KVALIFIKACE

 • prokazatelná schopnost dohledu nad ostatními v týmu a jejich ovlivňování,
 • prokazatelná schopnost zvládat více úkolů najednou, stanovovat priority v množství různých projektů a pracovních úkolů,
 • zkušenosti s řízením více dodavatelů,

Budeme se těšit se na tvou přihlášku, pokud možno v angličtině.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.

Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Nepřejete-li si jinak, zasláním životopisu povolujete náborové společnosti Amazon uchovat vaše osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti vašich údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.

Pokud chcete, abychom smazali vaše osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat náborovou společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez vašeho souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžete být vyzváni náborovou společností Amazon, abyste ověřili své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti AMAZON.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost AMAZON EUROPE CORE S.A R.L., DIČ: LU26375245, Lucembursko, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt

Poděl se o tuto pracovní nabídku