Manažér BOZP (Health and Safety Manager) (m/ž)

Our overall mission is simple: We want Amazon to be the place where our customers can find, discover and buy anything online. Whatever our customers want, we will find the means to deliver it. With your help, Amazon will continue to enable people to discover new worlds. This is your chance to make history.

Manažér BOZP (Health and Safety Manager) (m/ž)

Rok čo rok potrebujeme spolu s naším rastom pracovať čo najinteligentnejšie, aby sme uspokojili, motivovali a posilňovali členov nášho tímu. Potrebujeme, aby ste naskočil(-a) so svojím sklonom k akčnosti a úplne prevzal(-a) oblasť Bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) do vlastných rúk v jednom z našich distribučných centier.

Naše distribučné centrá sú srdcom rýchlo rastúceho biznisu spoločnosti: je to miesto, odkiaľ riadime naše rýchlo sa pohybujúce zásoby. Naše združené tímy ukladajú dodávky, vyberajú produkty, balia ich a odosielajú: každá z týchto skupín má svoj podiel na tom, kde sme dnes.
Práve v tomto logistickom prostredí potrebujeme skúseného manažéra BOZP (Health and Safety Manager), aby sa ujal kritickej úlohy. V týchto distribučných centrách budete riadiť celkové štandardy BOZP a zároveň sa zameriavať na neustále zlepšovanie funkčnosti a efektivity.

Vaša zodpovednosť:

Budete riadiť kľúčové aspekty výstupu: riadenie ľudí, metriky, ciele produktivity a zlepšovanie procesov. Rozsah vašich povinností bude zahŕňať:

· Riadenie BOZP (Health and Safety) a spokojnosti zamestnancov vo vašich distribučných centrách, vrátane kontroly zdravia a produktivity zamestnancov.
· Proaktívnu spoluprácu na projektoch BOZP vo všetkých lokalitách prevádzok so sídlom v SR.
· Poskytovanie záväzného poradenstva v záležitostiach BOZP všetkým zainteresovaným stranám, najmä v záležitostiach týkajúcich sa určenej oblasti vašej pôsobnosti.
· Organizovanie kontrol a auditov pre riadenie BOZP a v prípade potreby neustále zlepšovanie takéhoto organizovania.
· Plánovanie a vytváranie stratégie pracovných systémov v oblasti znižovania rizík BOZP, napr. odporúčanie vhodných adaptácií strojných zariadení a procesov.
· Zabezpečovať, aby boli na účely štatistík BOZP prijímané robustné reportovacie režimy.
· Poskytovanie riadenia s informáciami a štatistikami súvisiacimi s oblasťou vašej pôsobnosti.
· Podporovať podnikové zmeny prostredníctvom účinných procesov riadenia zmien v kontexte rýchlo sa meniaceho prostredia vášho distribučného centra.
· Posilňovať programy kultúrnych zmien správania sa v rámci rozsiahlej, komplexnej a viaczmenovej prevádzky.
· Implementovať a hodnotiť globálne bezpečnostné zásady spoločnosti Amazon a súčasne garantovať dodržiavania miestnych legislatívnych požiadaviek.

Spĺňate nižšie uvedené? Výborne!

· Vzdelanie v odbore a/alebo kvalifikácia na úrovni diplomu NVQ5/NEBOSH: máte značné skúsenosti v oblasti BOZP (Health and Safety), získané ideálne v logistickom prostredí.
· Ste privilegovaným členom priemyselnej organizácie reprezentujúcej Ľudské zdroje, napríklad IOSH (CMIOSH) alebo ekvivalent.
· Flexibilný prístup k práci a zároveň riadenie vlastných priorít a pracovného zaťaženia.
· Ste schopný(-á) efektívne viesť a riadiť tím.
· Disponujete vynikajúcimi komunikačnými a presvedčovacími schopnosťami: orientujete sa na výsledky a ste húževnatý(-á).
· V rámci organizácie dokážete bez problémov komunikovať s ľuďmi na všetkých úrovniach.
· Disponujete hĺbkovými znalosťami legislatívy BOZP platnej v EÚ a SR.
· Dokážete si rýchlo vybudovať dôveru vďaka vašim presvedčovacím schopnostiam a stratégiám pre budovanie nákupu za poplatok.
· Preukázateľný záznam o presadzovaní zmeny v prevádzke.

Spĺňate aj toto nižšie uvedené? Ešte lepšie!

· Máte skúsenosti s metodikami Lean, 5S a Kaizen.
· Kvalifikácie alebo skúsenosti s environmentálne zameranými iniciatívami sú výhodou.

Spoločnosť Amazon je zamestnávateľ, ktorý dáva zamestnancom rovnocenné príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony o ochrane údajov. Ak sa nevyjadríte inak, predložením svojho životopisu udeľujete spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a rovnako aj na vykonávanie procesu náboru.

Ak si budete kedykoľvek želať, aby sa vaše osobné údaje odstránili, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovorov vás môže spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, požiadať o udelenie povolenia, aby mohla samostatne overiť údaje vo vašej žiadosti a vaše osobné zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

This vacancy requires reply through employer's website. You will be redirected there after you have filled the following form.

For the purpose of the selection procedure for this position, AMAZON EUROPE CORE S.A R.L., VAT: LU26375245, Luxembourg, as the controller, shall process the data you provided (or publicly obtained) in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. The controller will assign the data processing to LMC s.r.o., ID No. 264 41 381, which will do so using its electronic systems. Your data may be transferred to a non-EU employer. See more

By replying to this advertisement, you provide the controller with your personal data for the purposes and the duration of the selection procedure. In connection with processing your data, you have the respective right: (i) to access the data, (ii) to correct or complete inaccurate or false data, (iii) to delete the data if it is no longer needed for the purposes for which it has been collected or processed, or if it has been collected illegally, (iv) to limit the data processing in special cases, (v) to transfer the data, (vi) to object to the data processing which will therefore be terminated, unless there are serious legitimate grounds for processing which outweigh your interests, rights, and freedoms, especially if the reason is an enforcement of legal claims, and (vii) to contact The Office for Personal Data Protection.
Your data may be transferred to a non-EU employer which does not provide adequate data protection. The transfer is necessary for the purpose of the selection procedure under Art. 49 (1b) (EU) 2016/679. Please ask your controller for further details on the data protection guarantees.
For more information on data processing by LMC s.r.o., ID No. 264 41 381, registered office at Jankovcova1569/2c, 170 00 Prague 7, contact the Data Protection Officer Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu or visit https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/.

Contact

Share this job