Network Operations Manager

Our overall mission is simple: We want Amazon to be the place where our customers can find, discover and buy anything online. Whatever our customers want, we will find the means to deliver it. With your help, Amazon will continue to enable people to discover new worlds. This is your chance to make history.

DESCRIPTION

Amazon is looking for a Network Operations Manager to build and lead a team of highly skilled Network Engineers. This team is the escalation point of contact for all critical network issues in Amazon Fulfillment Centers and Amazon Logistics sites globally. The team is responsible for providing Tier 3 support for the Amazon network infrastructure and other specialized technical services. The support provided by this team will have global reach and support tens of thousands of Amazon Associates.

As a Network Operations Manager you will be responsible for leading a team of 6-8 Network Engineers. In addition, you will be responsible for end-to-end problem management for our network infrastructure to include coordinating with other engineering and support organizations, and vendors to drive solutions. At Amazon, we ask our technical managers to be strong engineers who can dive deep and get involved in addition to being strong managers.

Responsibilities

Operational Excellence
As a manager you will be expected to drive operational excellence in everything we do. This includes creating processes, procedures, and automation to improve efficiency in our day-to-day tasks and projects. You will work closely on supporting our internal customers and ensuring that their needs and issues are being addressed.

Network Measurement
You will be expected to drive quality into the metrics we report to assist us in focusing on the areas that give us the best ROI. This includes measurement of our resolution rates, project plans, and response times.

Performance Management/Team Health
You will own all facets of performance and career management for the team. Regular one-on-one meetings with all team members are required. You will be expected to provide both technical and ‘soft skill’ mentoring in order to maintain a well-rounded, world-class organization. This includes project management, quality audits, and coordination of training sessions with senior-level engineers as well as day-to-day oversight of the team including scheduling.

Incident/Change Management
You will be integral to developing and improving incident and change management within the Networking space. Responsibilities include driving initiatives regarding improvements to existing tools & processes and providing feedback on new practices & procedures in order to scale with the rapid expansion of the Amazon platform and customer base.

Recruiting and Hiring
You will take the lead in hiring quality personnel who not only fit the needs of the current organization but also will allow the team to scale with platform and service growth. You will coordinate with Amazon and external recruiting staff to evaluate potential candidates, participate in initial phone screens and provide relevant guidance and feedback during on-site interview loops. You will also be responsible for ensuring that proper training takes place for all new hires.

This is an amazing opportunity in terms of responsibility, interesting challenges and high visibility. We truly are looking for the highest quality candidates, so you should expect a rigorous interview process.

Amazon is an Equal Opportunity Employer – Minority / Women / Disability / Veteran / Gender Identity / Sexual Orientation

BASIC QUALIFICATIONS

· A Bachelor’s degree from an accredited university.
· Experience supporting enterprise level network infrastructure.
· 2+ years managing networking support teams or engineering teams.
· 7+ years managing technical teams.

PREFERRED QUALIFICATIONS

· Experience as Escalation Engineer or with problem management.
· Former role as a network engineer.
· Tech support experience.
· Demonstrated ability to automate basic tasks in Perl, Python, Ruby or Java.
· CCNA/CCNP/JNCIA/JNCIS certifications a plus.
· Excellent interpersonal skills; ability to work successfully with teams across the organization, including Engineering, Program Management, Operations, and Senior Leadership.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal information in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal information with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti AMAZON EU SARL.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost AMAZON EUROPE CORE S.A R.L., DIČ: LU26375245, Lucembursko, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt

Poděl se o tuto pracovní nabídku