Technik údržby (m/f)

Amazon je mezinárodní společnost působící v oblasti internetového obchodu se sídlem ve Spojených státech amerických, Seattle, Washington. Usilujeme o to, abychom se stali největším on-line prodejcem ve světě.

Ve společnosti Amazon hledáme zkušeného Technik údržby, který se připojí k našemu týmu v jednom z našich vysoce automatizovaných a dynamických logistických center.

Náplň práce:

Technik údržby se zaměřuje na zajištění dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, včasné provádění preventivní údržby ve vysokém standardu a poskytování vysoké míry dostupnosti vybavení díky neustálému zlepšování.

Povinnosti:

 • při veškeré práci klást na první místo zdraví a bezpečnost,
 • provádět plánovanou preventivní údržbu na veškerém vybavení na pracovišti,
 • rychle reagovat na poruchy, komunikovat jasně s příslušnými stranami a efektivně pracovat na nápravě problému,
 • učit se z každé závady a podporovat tak nepřetržité zlepšování, poskytovat zpětnou vazbu a zlepšovací návrhy přímému nadřízenému,
 • poskytovat našim interním zákazníkům vysokou úroveň dostupnosti vybavení,
 • poskytovat podporu osobám na pozici Směnový mistr údržby a učit se od nich.

Základní kvalifikace:

 • dovednosti jak v elektrotechnické, tak ve strojírenské oblasti,
 • zkušenosti se systémy pro plánovanou preventivní údržbu,
 • zkušenosti s odhalování závad v rámci MHE/systémů automatizace,
 • schopnost číst a chápat jak strojírenská, tak elektrická schémata,
 • základní dílenské dovednosti,
 • zkušenosti s údržbou dopravníků, ovladači motoru/invertory,
 • zkušenosti s prací podle příslušných zdravotních a bezpečnostních norem a předpisů,
 • zkušenosti s řízením dodavatelů,
 • schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

Upřednostňovaná kvalifikace:

 • zkušenosti s přepínáním vysokého napětí,
 • zkušenosti s třídicími stroji,
 • zkušenosti s údržbou/konfigurací čteček čárových kódů,
 • zkušenosti s etiketovacími zařízeními.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.

Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Pokud se nevyjádříte jinak, zasláním životopisu povolujete společnosti Amazon uchovat vaše osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti vašich údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.

Pokud chcete, abychom smazali vaše osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez vašeho souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžete být společností Amazon vyzváni, abyste ověřili své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti AMAZON.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost AMAZON EUROPE CORE S.A R.L., DIČ: LU26375245, Lucembursko, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt

Poděl se o tuto pracovní nabídku